Premium pol çözgütlerimizi açmak

20 ýyllyk önümçilik tejribesi bilen ýasaldy.
Innowasiýa dizaýnlary, çydamly materiallar we hünär ussatlygy.

BIZ hakda

hilini gowulaşdyrmak

“Changzhou Baosheng Wood Industry” ýokary hilli pol önümlerini öndüriji we üpjün ediji.Onýyllyklaryň dowamynda tejribe toplap, kompaniýamyz innowasiýa, çydamly we ekologiýa taýdan arassa pol çözgütleri öndürmekde bu pudakda uly abraý gazandy.

Baosheng-de iň ýokary öndürijilik, amatlylyk we stil standartlaryna laýyk gelýän SPC polda ýöriteleşýäris.

 • 11 (1)

ÖNÜMLER

Changzhou Baosheng Wood lndustry, 20 ýyldan gowrak wagt bäri Winil pollaryny eksport etmekde ýöriteleşen hünärmen pol OEM öndürijisidir.

Biziň blogymyz

 • 封面

  2023 poluň tendensiýasy BAOSHENG GÜLLERI

  2023-nji ýyla baranymyzda pol dünýäsi ösmegimizi dowam etdirýär, ýaşaýyş ýerlerimizi üýtgedýän täze stilleri, tehnologiýalary we ugurlary ýüze çykarýar.Baosheng Wood Industry Co., Ltd.-de biz diňe bu üýtgeşmeler bilen aýakdaş däl, öňdeligi eýeleýäris.Biri ...

 • 1-spcVStraditional

  SPC vs. Adaty gaty agaç: Deňeşdirme

  SPC pol näme?Daş plastmassa birleşmesi üçin gysga SPC pol, esasan PVX we tebigy hek daşyndan ýasalan poluň bir görnüşidir.Netijede, dürli sazlamalarda ulanyp boljak çydamly, suw geçirmeýän we köpugurly pol görnüşi.Durabili ...

 • 2-Agajy nädip saklamaly

  Agaç poly ylmy we kämil görnüşde nädip saklamaly?

  Käbir sarp edijileriň öýlerindäki agaç pol iki ýa-da üç ýyldan az ulanylýar we täzelener.Käbir sarp edijileriň öýlerindäki agaç pollary ýedi-sekiz ýyldan soňam täze ýaly.Ylmy we kämillikde agaç poly nädip saklamaly ...