Sorag-jogap

Sorag-jogap sahypamyza hoş geldiňiz, Bu ýerde pol önümlerimiz hakda iň köp soralýan käbir soraglara jogap tapyp bilersiňiz.Bu ýerde jogap berilmeýän soragyňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

SPC pol näme?

SPC, hek daşy we PVC rezinleriniň kombinasiýasyndan ýasalan gaty ýadro poluň bir görnüşi bolan Daş plastik kompozit diýmekdir.Örän çydamly we çyglylyga çydamly, ýokary ulagly ýerler üçin ajaýyp saýlama bolýar.

SPC pollary suw geçirmeýärmi?

Hawa, SPC poly suw geçirmeýän, aşhana, hammam we ýerzemin ýaly ýerlerde ulanmak üçin amatly edýär.

SPC pollaryny nädip arassalamaly we goldamaly?

SPC pollary arassalamak we saklamak aňsat.Hapany we galyndylary aýyrmak üçin yzygiderli süpüriň ýa-da vakuum ediň, dökülen we tegmilleri çygly mata ýa-da şepbik bilen arassalaň.